Hot sale

US$5.00 - US$9.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$5.00 - US$10.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$8.00 - US$20.00/กิโลกรัม
10.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$1.30 - US$5.50/กิโลกรัม
500.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.30 - US$0.60/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)

High quality

US$0.30 - US$0.70/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$5.00 - US$10.00/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$25.00 - US$50.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.60 - US$3.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.50 - US$0.80/กิโลกรัม
1.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$3,000.00 - US$8,000.00/ตัน
1.0 ตัน (Min. Order)
US$5.00 - US$9.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$9.50 - US$10.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)

VIP

US$0.40 - US$0.70/กิโลกรัม
1.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
1.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.50 - US$0.80/กิโลกรัม
1.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.30 - US$0.70/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.40 - US$0.80/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$0.60 - US$3.00/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
1
ผลิตภัณฑ์ที่เลือก (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
1/13
Go toPage

Ella zhang
Ritta li
Rachel Shao
Andy wang
Caren Wong
ส่งข้อความไปยังเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้จัดจำหน่าย

Messeageได้ส่งสำเร็จ.

ตรวจสอบของคุณmesseagesบน Messeageศูนย์<>,ผู้จัดจำหน่ายwillcontactsเร็วๆนี้