Hot sale

5,00 US$ - 9,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
8,00 US$ - 20,00 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
1,30 US$ - 5,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
500,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
0,30 US$ - 0,60 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)

High quality

0,60 US$ - 3,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
0,30 US$ - 0,70 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
3.000,00 US$ - 8.000,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
5,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
8,00 US$ - 12,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
25,00 US$ - 50,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)

High evaluation

0,30 US$ - 0,70 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
350,00 US$ - 850,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
800,00 US$ - 4.880,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
340,00 US$ - 850,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
800,00 US$ - 5.800,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
500,00 US$ - 3.500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
4,00 US$ - 8,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)

VIP

0,40 US$ - 0,70 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
0,50 US$ - 0,80 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
500,00 US$ - 1.000,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
0,30 US$ - 0,70 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
0,40 US$ - 0,80 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
1,50 US$ - 3,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
0,60 US$ - 3,00 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
1/14
Go toPage

Ella zhang
Ritta li
Rachel Shao
Andy wang
Caren Wong
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.